Logga red

BOSTÄDER

KV JÄRNMALMEN, HALMSTAD

Detaljprojektering för nyproduktion av 183 hyresrätter samt en gemensamhetslokal i karteret Järnmalmen, Nissastrand i Halmstad, för Serneke Bygg AB.
Kvarteret bebyggs med byggnader med 5, 6 respektive 7 våningar. Garage, förråd samt teknikrum mm förläggs i källarplan.

KV UTTERN, LJUNGBY

Skissförslag till ett trygghetsboende.

Se mer

KV ESKADERN, HALMSTAD

Skissförslag till ett bogemenskap/kollektivhus.

Se mer

KRYDDHYLLAN, GÖTEBORG 

Nybyggnad av friliggande villor i Gårdsten, Göteborg.

Se mer

KV JUBILAREN, NISSASTRAND, HALMSTAD

Hyreslägenheter på Nissastrand.

Se mer

BRF SLOTTSPARKEN, HALMSTAD

Bostadsrättslägenheter i parkmiljö.

JUTARUM, HALMSTAD

Bostadsområdet Jutarum är resultatet av en vunnen tävling. Området består av blandade hustyper med kedjehus, parhus och lägenhetshus i 1-3 våningar.

KV KOMPASSEN, HALMSTAD

Studentbostäder på Nyatorp.

Se mer

TALLBACKEN, ONSALA, KUNGSBACKA

Utformning av cirka 30 st en-planshus för 55 + boende i ett nytt område i Onsala.

Se mer

VIKENS BYASTAD, VIKEN, HÖGANÄS

Nybyggnad av villor med äganderätt.

BRF BJÖRKRIS, KUNGSBACKA

Skissförslag, villor i Kungsbacka.

BRF SANDSTENEN, BREARED, VARBERG

Bostadsrättslägenheter i funkisstil.

TALLVIK, HALMSTAD

Tävlingsbidrag till nytt bostadsområde i Stenhuggeriet.

Se mer