Logga red

KONTOR, INDUSTRI OCH LOKALER

NYTT BIBLIOTEK, LJUNGBY

Skissförslag för nytt bibliotek i Ljungby för Ljungby kommun.

Se mer

ÖRJANSSKOLANS GAMLA ANNEX, HALMSTAD

Detaljprojektering för ombyggnad av före detta skolbyggnad för Halmstads kommun.
Byggnaden är ursprungligen uppförd 1929 och numera klassad som en byggnad med med högt kulturhistoriskt värde. Ombyggnaden utförs därmed varsamt och mycket av det ursprungliga bevaras.

KENNETHS BYGG AB, TORUP

Nytt kontor och lager till Kenneths Bygg AB.

Läs mer

KV JAPANEN, SOCIALFÖRVALTNINGEN, HALMSTAD

Renovering och ombyggnad av Nordiska filts gamla kontorshus till nya kontorslokaler.

Se mer

TINGSRÄTTEN, HALMSTAD

Tillbyggnad av tingssal och häkteslokaler

FÖRSÄKRINGSKASSANS NATIONELLA ENHET, HALMSTAD

Ny entrébyggnad och ombyggnad av Försäkringskassans lokaler.

HOT CUISINE, VARBERG

Nybyggnad av fabrik och produktionskök i Varberg för Hot Cuisine, Belgien

BENDT BIL, HALMSTAD

Om- och tillbyggnad av bilhall och verkstad