Logga red

Kontor och industri

KREMATORIET, HALMSTAD                     2009-2010

Ombyggnad av krematoriet. Återvinning från ugn.

TRADE CENTER, HALMSTAD  

Projektering ventilation, kyla och styr.
Innehållande bl.a. ett 22-våningshus.

LJUNGHÄLLS INDUSTRIER, SÖDRA VI                    2004  

Rökgasåtervinning från smältugnar för aluminium. Indunstning.

HEM, HALMSTAD                             2001-2002 

Nybyggnad av sopförbränningsanläggning, 40 MW.
Ramhandling och installationskontroll.

HEM, HALMSTAD                                 2001

Design och projektering av fjärrkylanläggning, 2 MW.
Frikyla - Kompressorkyla - Absorptionskyla.

STORA ENSO, HYLTE                                 2000-2001

Besiktning av centralkylanläggning, 4 MW.
Projektering av ventilation i ställverk mm.

HOT CUISINE, VARBERG                                2000

Projektering av kylanläggning (direkta och indirekta system).
Isackumulator, kyltorn, industrirör.

MÄLTERI, HALMSTAD                            1995-1996

Projektering industrirör, kyla, gas, värme, vatten, ventilation, tryckluft och styr.