Logga red

Vård och äldreomsorg

ÅBRÄDDEN ÄLDREBOENDE, HELSINGBORG                     2011

Projektering av panncentral, solvärme och vvs-styrning. 

LJUNGBY LASARETT, LJUNGBY                    2012

Ombyggnad av solvärmesystem.

ÄLDREBOENDE, ONSALA                      2006

Nybyggnad av pellets- och solanläggning, 300 kW.
Nybyggnad av äldreboende. Värme, Ventilation, Kyla, Styr, Bostadssprinkler.