Logga red

MÅL OCH VISION

CREACON HKAB skall vara ett lönsamt konsultföretag, som arbetar med kvalificerade tjänster åt marknadens offentliga och privata aktörer. Våra tjänster skall utföras på ett interaktivt, kvalitets- och miljösäkrat sätt som ger kunden insyn och inflytande under hela uppdraget.

De 4 punkterna i vår logotype står för de fyra grundstenarna i företaget vilka genomsyrar vårt arbete.

 

  • Närhet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet
  • Kreativitet

 

Ett kunskapsföretag som CREACON HKAB måste ständigt stärka sin konkurrenskraft i hela organisationen och ha som mål att besitta spetskunskap i alla fackområden.

 

Kunskapen hos medarbetaren är därför ständigt i fokus. Utbildning i våra tekniska hjälpmedel och i fackområdet pågår kontinuerligt. Medarbetaren är vår resurs.

 

Inom områden som miljö och energi bildar vi tvärfackliga grupper för att kunna kombinera de olika kunskaperna i ett för kunden optimalt tekniskt och ekonomiskt tänkande.